U kunt hier gebruik maken van onze digitale slimme formulieren

Slimme formulieren Pensioen


Wij wensen u veel sterkte met uw verlies en zullen uw melding van overlijden direct in behandeling nemen.

Van harte gefeliciteerd met de komst van de nieuwe wereldburger. Met dit formulier geeft u ons kantoor alle informatie die wij nodig hebben om uw pensioenverzekering aan te passen.

De vernieuwing van ons pensioenstelsel betekent dat iedere pensioenregeling in Nederland moet worden aangepast, en dus ook úw pensioenregeling. Dit kan voor u tot de nodige vragen leiden. Met deze korte enquête wil ons kantoor nagaan op welke wijze wij u verder kunnen helpen.

Veilig bestanden uitwisselen met uw relaties. Privacy speelt online een belangrijke rol. Of: dat zou het moeten doen. Voor het veilig versturen van bestanden zijn e-mail en USB-sticks geen geschikt middel met datalekken in het achterhoofd. Grote bestanden kunnen daarnaast een obstakel zijn. Met SafeDownload wisselt u veilig bestanden uit met uw relaties en andersom. AVG proof!

Login of registreer!

Slimme formulieren Zakelijk


Een uitgebreide inventarisatie geeft ons kantoor een goed beeld van uw bedrijf of organisatie. Alleen dán is het mogelijk om u goed te kunnen informeren of te adviseren over de diensten die ons kantoor u kan bieden. Daarnaast is ons kantoor vanuit de wetgeving verplicht om actieve stappen te ondernemen om onze klanten en de risico's te kennen. (Customer Due Diligence)

Ons kantoor valt onder de reikwijdte van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en wij zijn daarom verplicht een goed CDD-beleid uit te voeren. Onderdeel van dit CDD-beleid is de controle op de UBO (ultimate beneficial owner) waarmee ons kantoor de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende kan veststellen.

Wilt u uw verzekeringen overzetten naar Pensioendesk Arnhem? Met een intermediairwijziging kunt u elders lopende verzekeringen door ons kantoor laten overnemen en beheren.

Het gemak dient de mens! Met dit formulier kunt u ons kantoor/verzekeraar machtigen om premies automatisch van uw rekening af te schrijven. Goed om te weten dat u iedere betaling binnen 8 weken kunt laten terugboeken

Met deze scan wil ons kantoor nagaan wat er eventueel is gewijzigd (of op korte termijn gaat wijzigen) in de huidige situatie. Naar aanleiding van de antwoorden wordt ons eerder afgegeven advies opnieuw beoordeeld en met u doorgenomen.

Dit is een enquete waarmee ons kantoor bewustzijn wil creëren voor de toch wel erg grote risico's die een zelfstandig ondernemer loopt bij arbeidsongeschiktheid. Menig ondernemer komt zonder een afdoende regeling in grote financiele problemen. Hoe heeft u het geregeld?

Met behulp van dit formulier kunt u een of meerdere wijzigingen aan ons kantoor doorgeven. Denk aan bijvoorbeeld wijziging risicoadres, bankrekeningnummer of ieder andere wijziging die van belang is.

Veilig bestanden uitwisselen met uw relaties. Privacy speelt online een belangrijke rol. Of: dat zou het moeten doen. Voor het veilig versturen van bestanden zijn e-mail en USB-sticks geen geschikt middel met datalekken in het achterhoofd. Grote bestanden kunnen daarnaast een obstakel zijn. Met SafeDownload wisselt u veilig bestanden uit met uw relaties en andersom. AVG proof!

Login of registreer!

Slimme formulieren Particulier


Dit formulier is bestemd voor met name nieuwe relaties van ons kantoor! Om u optimaal te kunnen informeren en adviseren is het noodzakelijk dat wij goed op de hoogte zijn van uw situatie. Wie bent u, wat doet u, waar heeft u behoefte aan en hoe kunnen wij u vérder helpen.

Van harte gefeliciteerd met de komst van de nieuwe wereldburger. Met dit formulier geeft u ons kantoor alle informatie die wij nodig hebben om uw verzekeringenpakket aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan uw aansprakelijkheids-, inboedel- en/of zorgverzekering.

Wij wensen u veel sterkte met uw verlies en zullen uw melding van overlijden direct in behandeling nemen.

Met behulp van dit formulier kunt u een of meerdere wijzigingen aan ons kantoor doorgeven. Denk aan bijvoorbeeld wijziging woonadres, bankrekeningnummer of ieder andere wijziging die van belang is.

De premies van overlijdensrisicoverzekeringen (ORV) zijn de afgelopen jaren (fors) gedaald. Het heeft dus zin om na te gaan of overstappen/oversluiten zin heeft. Deze scan is een korte enquête waarmee ons kantoor wil nagaan of uw huidige ORV nog wel past. Kan het beter? Tegen een lagere premie wellicht?

Met deze scan wil ons kantoor nagaan wat er eventueel is gewijzigd (of op korte termijn gaat wijzigen) in uw huidige situatie. De onderwerpen die kort worden besproken zijn 'Gezin - Woning - Hypotheek - Werk & Inkomen'. Naar aanleiding van uw antwoorden wordt ons eerder afgegeven advies opnieuw beoordeeld en met u doorgenomen.

Veilig bestanden uitwisselen met uw relaties. Privacy speelt online een belangrijke rol. Of: dat zou het moeten doen. Voor het veilig versturen van bestanden zijn e-mail en USB-sticks geen geschikt middel met datalekken in het achterhoofd. Grote bestanden kunnen daarnaast een obstakel zijn. Met SafeDownload wisselt u veilig bestanden uit met uw relaties en andersom. AVG proof!

Login of registreer!