Advisering pensioenvraagstukken voor ondernemingsraden

U krijgt te maken met vragen over het pensioenakkoord en andere pensioenvraagstukken.


De ondernemingsraad (OR) komt op voor de collectieve belangen van het personeel en de collectieve pensioenregeling is één van de belangrijke onderwerpen waar de OR mee te maken krijgt. Pensioendesk Arnhem kan uw OR hierbij begeleiden.

De OR bewaakt enerzijds de belangen van werknemers en anderzijds mogen zij het bedrijfsbelang niet uit het oog verliezen. Vaak leidt dit tot het afwegen van moeilijke keuzes waarbij onafhankelijk en duidelijk pensioenadvies voor de OR bittere noodzaak is. Onze visie is dat de pensioenregeling een co-productie moet zijn tussen werkgever en werknemer.

Pensioenscan binnen kader Pensioenakkoord

In de Wet toekomst pensioenen (WTP) zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat pensioenen gezamenlijk worden opgebouwd en dat financiële risico's met elkaar gedeeld worden. De wet is ingegaan op 1 juli 2023.

Door in invoering van de WTP gaan nagenoeg alle pensioenregelingen op de schop. Om de belangen van de werknemers en werkgever in kaart te brengen kan er in eerste instantie een pensioenscan uitgevoerd worden. Op deze wijze wordt duidelijk waar de risico's voor beide partijen liggen.

Wat houdt ons pensioenadvies OR in?
 • Wij wegen de belangen van zowel werkgever en werknemer goed tegen elkaar af
 • Wij geven heldere uitleg over de inhoud en de gevolgen van de pensioenregeling
 • Wij dragen zorg voor een goede communicatie richting werknemers, werkgever en uiteraard de OR
 • Wij zijn kritisch en kijken naar kwalitatieve én kwantitatieve aspecten van de regeling
 • We onderhandelen namens de OR met de werkgever om tot een breed gedragen pensioenregeling te komen

Voorbeeld opdrachten pensioenadvies ondernemingsraad (OR)

 • Begeleiden OR bij instemming over invoering of wijziging pensioen
 • Check van de pensioenregeling
 • Controle voorwaarden bij aanbod van een gewijzigde/nieuwe pensioenregeling
 • Voorkomende geschillen over pensioen met de werkgever oplossen
 • Collectieve waardeoverdracht beoordelen (verstandig of niet)
 • Second opinion pensioenregeling
 • Begeleiden van ondernemingsraden bij geschillen.

Belangstelling?

Pensioendesk Arnhem biedt pensioenadvies voor úw OR. Deze nemen wij graag met u door! Bel 026 - 36 22 333 om kennis te maken.

Maak hier een afspraak!