DEMO

Actueel pensioennieuws

Verschillende ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, hebben impact op de pensioenopbouw. De gevolgen hiervan zi...
Sociale partners en pensioenuitvoerders zijn voortvarend aan de slag met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat schrijft minister Schouten ...
Op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen gaat vandaag het wetsvoorstel ‘Toezeggingen pensioenonderwerpen’ in i...
Het kabinet wil het mogelijk maken dat UWV, SVB en gemeenten mensen actief gaan wijzen op uitkeringen en voorzieningen waar zij mogelijk recht op hebb...
In 2024 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder een overzicht van de wijzigin...