Wat u moet weten als u het lijfrentekapitaal verder laat renderen

Blijft u nog werken? Heeft u het geld nu nog niet nodig? Wilt u dus uw lijfrentekapitaal nog niet laten uitkeren? Dan moet u in actie komen want als u dat niet doet, dan staat uw lijfrentekapitaal renteloos bij uw huidige verzekeraar of bank.

Wat kan Pensioendesk Arnhem  voor u betekenen?

 • inventarisatie van uw financiele situatie
 • samen met u nagaan wat uw financiele wensen zijn
 • offerten aanvragen bij meerdere aanbieders

Het lijfrentekapitaal mag nog maximaal 5 jaar renderen nadat u de afgesproken einddatum heeft bereikt. Daarna bent u verplicht om het kapitaal minstens 5 jaar lang laten uitkeren in termijnen.

Bij een lijfrenteverzekering wordt het lijfrentekapitaal in een nieuwe lijfrenteverzekering gestort en krijgt u een vast of variabel rendement over het kapitaal.

 • Vast rendement: feitelijk spaart u binnen de verzekering.
 • Variabel rendement: feitelijk belegt u binnen de verzekering.

Voordelen lijfrenteverzekering

 • kiest u voor een vast rendement dan heeft u geen beleggingsrisico
 • uitkeringsduur

Nadelen lijfrenteverzekering

 • Hogere kosten in vergelijk met bancaire producten
 • Met een variabel rendement loopt u beleggingsrisico's. Uw beleggingshorizon is maximaal 5 jaar. Beleggen is in principe een kwestie van langere termijnen!
 • Als de polishouder komt te overlijden, wordt het opgebouwde saldo uitgekeerd aan de verzekeringsmaatschjappij en dus niet aan de erfgenamewn. Wilt u dit overlijdensrisico afdekken, dan dient hiervoor een contra-verzekering te worden afgesloten.

Uitstellen kan vaak binnen uw bestaande lijfrenteproduct, maar het is ook altijd mogelijk om het lijfrentekapitaal te storten bij een andere verzekeringsmaatschappij óf bancaire instelling. Dit kan interessant zijn als die maatschappij of bank u een beter aanbod doet! Vraag DEMO PENSIOENEN om een offerte!

Er zijn een aantal zeer belangrijke verschillen tussen een lijfrente via een verzekeraar (een verzekeringsproduct) en een lijfrente spaarrekening of lijfrente beleggingsrecht (bancaire producten)! Een foutieve keuze kan u duur komen te staan! Reden te meer om advies in te winnen bij een pensioenexpert; DEMO PENSIOENEN kan u hiermee vérder helpen.

Bij een lijfrente spaarrekening wordt het lijfrentekapitaal op een geblokkeerde rekening gestort en krijgt u rente over het kapitaal, net als bij een “normale” spaarrekening.

Voordelen lijfrente spaarrekening lijfrente

 • Lagere kosten in vergelijk met verzekeren
 • Als de rekeninghouder komt te overlijden, wordt het opgebouwde saldo uitgekeerd aan de erfgenamen. Bij een lijfrenteverzekering geldt dat het saldo bij overlijden vervalt aan de verzekeringsmaatschappij. Wilt u dit overlijdensrisico afdekken, dan dient hiervoor een contra-verzekering te worden afgesloten.
 • Valt onder depositogarantiestelsel
 • Geen beleggingsrisico

Nadelen lijfrente spaarrekening

 • Beperkte uitkeringsduur (minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)
 • Tussentijds niet vrij opneembaar
 • Uw partner moet apart verzekerd worden als begunstigde
 • Banksparen is minder flexibel dan gewoon sparen. Bij een gewone spaarrekening kunt u het spaargeld tussentijds opnemen. Dat kan bij banksparen niet.
 • Een lijfrenteverzekering kent meer flexibiliteit, doordat er bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsrisico of overlijdensrisico in de lijfrenteverzekering meeverzekerd kan worden. Bij een bancair product kan dit niet.
 • Oud regime lijfrenteverzekeringen hebben extra fiscale voordelen. Deze blijven alleen in stand als bij het uitstellen gekozen wordt voor een lijfrenteverzekering. Als gekozen wordt voor een bancair product, gaan deze voordelen verloren.

Er zijn een aantal zeer belangrijke verschillen tussen een lijfrente via een verzekeraar (een verzekeringsproduct) en een lijfrente spaarrekening of lijfrente beleggingsrecht (bancaire producten)! Een foutieve keuze kan u duur komen te staan! Reden te meer om advies in te winnen bij een pensioenexpert; DEMO PENSIOENEN kan u hiermee vérder helpen.

Bij een lijfrente beleggingsrecht wordt het lijfrentekapitaal op een geblokkeerde rekening gestort en wordt met het kapitaal in meer of mindere mate belegd.

Voordelen beleggen

 • Lagere kosten in vergelijk met verzekeren
 • Als de rekeninghouder komt te overlijden, wordt het opgebouwde saldo uitgekeerd aan de erfgenamen. Bij een lijfrenteverzekering geldt dat het saldo bij overlijden vervalt aan de verzekeringsmaatschappij. Wilt u dit overlijdensrisico afdekken, dan dient hiervoor een contra-verzekering te worden afgesloten
 • Kans op (!) hoge uitkering

Nadelen beleggen

 • Beperkte uitkeringsduur (minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)
 • Tussentijds niet vrij opneembaar (alleen tegen +/- 72% belasting)
 • Uw partner moet apart verzekerd worden als begunstigde
 • U loopt beleggingsrisico's. Uw beleggingshorizon is maximaal 5 jaar. Beleggen is in principe een kwestie van langere termijnen!
 • Een beleggingsrecht is minder flexibel. Bij een gewone beleggingsrekening kunt u het geld tussentijds opnemen. Dat kan hier niet.
 • Een lijfrenteverzekering kent meer flexibiliteit, doordat er bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsrisico of overlijdensrisico in de lijfrenteverzekering meeverzekerd kan worden. Bij een bancair product kan dit niet.
 • Oud regime lijfrenteverzekeringen hebben extra fiscale voordelen. Deze blijven alleen in stand als bij het uitstellen gekozen wordt voor een lijfrenteverzekering. Als gekozen wordt voor een bancair product, gaan deze voordelen verloren.

Er zijn een aantal zeer belangrijke verschillen tussen een lijfrente via een verzekeraar (een verzekeringsproduct) en een lijfrente spaarrekening of lijfrente beleggingsrecht (bancaire producten)! Een foutieve keuze kan u duur komen te staan! Reden te meer om advies in te winnen bij een pensioenexpert; DEMO PENSIOENEN kan u hiermee vérder helpen.