Ondernemer / ZZP

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Zzp'ers zijn als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een oudedagsvoorziening als aanvulling op de AOW. Maar uit onderzoek blijkt dat 25 tot 50 procent dit niet doet. Zij vinden het vaak te duur of zijn slecht op de hoogte van de mogelijkheden van de diverse oudedagsvoorzieningen.

Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren flink toegenomen en inmiddels telt Nederland er ruim 800.000. De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde onlangs in een ontwerpadvies dat er iets aan de oudedagsvoorzieningen voor zzp'ers moet worden gedaan. Het blijft hun eigen verantwoordelijkheid, vindt de raad. Maar zij moeten wel dezelfde (fiscale) mogelijkheden krijgen als werknemers om een oudedagsvoorziening op te bouwen.

Pensioendesk Arnhem kan u als ZZP'er adviseren op de volgende deelgebieden:

  • Oudedagsvoorzieningen
  • Overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsrapportages
  • Voorzetting pensioenopbouw na einde loondienst

Indien u als zelfstandig ondernemer werkt, bouwt u geen pensioen via een werkgever op. U krijgt na pensioendatum alleen nog een AOW-uitkering. 

Om te kunnen beoordelen of u, nadat u stopt met werken, voldoende inkomen hebt moet u inzicht krijgen in de verwachte inkomsten en uitgaven na pensioendatum.

Dreigt een tekort, dan zult u zelf aanvullende maatregelen moeten treffen!  Pensioendesk Arnhem kan u hierover verder informeren.

1. Spaar met een lijfrente of basisrekening

Als u regelmatig geld opzij wilt zetten voor uw 'oude dag' is een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening een optie. Met deze producten legt u regelmatig een bedrag in. Als u stopt met werken koopt u een lijfrente. 

Met een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening kunt u gebruik maken van belastingvoordelen. Over de premie betaalt u geen inkomstenbelasting. Verder betaalt u geen vermogensbelasting over de spaarpot. Er is wel een grens aan hoeveel u elk jaar belastingvrij mag sparen: de jaarruimte. 

Een lijfrente of bankspaarrekening kunt u vaak combineren met een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit kan financieel aantrekkelijk zijn. Maar het zijn wel ingewikkelde producten, laat u dus goed adviseren.

2. Koopsompolis

Een koopsompolis is een eenmalige storting. Voor een koopsompolis gelden dezelfde belastingvoordelen als voor lijfrentes en bankspaarrekeningen. 

3. Zelf sparen en beleggen

U kunt ook zelf sparen of beleggen voor uw 'oude dag. Het voordeel hiervan is dat u altijd toegang hebt tot uw geld. Over uw spaargeld en beleggingen betaalt u wel vermogensbelasting. Er geldt wel een vrijstelling.

4. Hypotheek aflossen

Als u een hypotheek hebt die (deels) aflossingsvrij is, kunt u simpelweg meer gaan aflossen. U slaat twee vliegen in een klap: u verlaagt uw woonlasten en u spaart in de vorm van een stijgende overwaarde op uw huis.

5. De overwaarde van uw huis verzilveren

Overwaarde is gelijk aan de verkoopprijs min de nog af te lossen hypotheekbedrag. Bij verkoop van uw woning komt dit geld vrij tot je beschikking. 

6. Werken naast uw pensioen

En als u toch te weinig inkomen hebt, kunt u ook gaan werken ná uw pensionering. Als u blijft werken na uw pensioendatum betaalt u wel inkomstenbelasting, maar de belastingtarieven voor gepensioneerden zijn wel veel lager dan voor mensen die nog niet met pensioen zijn.

Rekenhulpen

Maak rustig gebruik van deze handige rekenhulpen!

Rekenhulpen - Oudedagsvoorziening

Hebt u in een jaar premies betaald of stortingen gedaan voor lijfrente?

Met deze rekenhulp berekent u hoeveel betaalde lijfrentepremies en inleg u maximaal mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. 

Houd bij het invullen een aantal documenten bij de hand. Dit zijn documenten over het jaar voorafgaand aan het jaar van aangifte. Doet u bijvoorbeeld aangifte over 2015? Houd dan de gegevens van 2014 bij de hand.

Om uw jaarruimte te berekenen, hebt u de volgende gegevens nodig: uw aangifteformulier of een afdruk van uw digitale aangifte uw inkomensgegevens als u in loondienst was of zelf vrijwillig pensioenpremies betaalde: de opgaaf van uw pensioenaangroei die u van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar hebt gekregen.

Wilt u ook uw reserveringsruimte berekenen? (Dit is het niet-benutte deel van de jaarruimtes voor de lijfrentepremieaftrek uit de afgelopen 7 jaar, dat u alsnog geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken als u meer premie in aftrek wilt brengen dan u aan jaarruimte hebt.) Dan hebt u ook de gegevens nodig over uw inkomen en uw eventuele pensioenopbouw in de afgelopen 8 jaar.

 

 

Met deze rekenhulp rekent u uit of u minder revisierente kunt betalen.

Normaal gesproken betaalt u 20% van de waarde in het economisch verkeer van een lijfrenteverzekering of van het tegoed van een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Is de uitkomst van de berekening lager dan 20% van de waarde in het economisch verkeer? Dan geldt voor u het lagere bedrag.

 

 

Er zijn geen berichten.